باورهای اشتباه درباره کاشت مو

باورهای اشتباه درباره کاشت مو انجام کاشت مو سرطان زاست ؟ از نظر علمی اثبات شده است این باور اشتباه است ، برخی از اشخاص دیدگاه اشتباهی دارند که کاشت مو باعث ایجاد سرطان می شود ، این درحالی است که تاکنون هیچ موردی یافت نشده است که کاشت مو ادامه مطلب…