پیچ خوردن روده

پیچ خوردن روده  یا ولولوس روده پیچ خوردن روده در واقع چرخش لوپی از روده حول محور مزانتر خود که باعث انسداد روده و ایسکمی بالقوه عضو می شود.محلی که بیشتر دربزرگسالان درگیر می شود کولون سیگموئید (65 درصد) و سکوم (30 درصد) است. جهت تماس با دکتر ستوده نیا فوق ادامه مطلب…