مرگ جنین در رحم مادر

مرگ جنین در رحم مادر مرگ جنین در رحم  اتفاقی بسیار ناخوشایند برای تمامی افراد می باشد و والدین به شدت از این موضوع رنج می برند. این حادثه بسیار تاسف بار در عین حال پر زحمت برای زنان به شمار می رود . اما باید این نکته را مد نظر ادامه مطلب…